Fiksusti saaristopuuta

Projekti Fiksusti saaristopuuta! on suunnattu metsän- ja kiinteistönomistajille saaristo-olosuhteissa. Se on Eteläisen metsäreviirin ja Novia-ammattikorkeakoulun kaksivuotinen ja EU-rahoitteinen yhteistyöprojekti.

Eteläinen metsäreviiri harjoittaa puunkorjuuta myös saaristossa ja reviirillä on mahdollisuus välittää puutavaraa suoraan sitä jalostaville ostajille. Kauppoja voidaan tehdä niin pienten kuin suurten ostajien kanssa.

Saaristossa olevalla suurella puuvarannolla on monta mielenkiintoista elementtiä. Koska hakkuut ovat olleet alhaalla niin pitkän aikaa, on muodostunut kiinnostava paletti eri laatuja, joita mm. erikoiskäyttäjät, ennen kaikkea puusepät ja vastaavat voivat jalostaa. Saaristossa toimii yrittäjiä, jotka suorittavat sekä kiinteistötöitä että puunkaatoa ja heille voitaisiin antaa useampia tehtäviä. Logistiikkaa pitäisi luoda, jotta puutavaran käsittelyä voidaan kehittää niin, että puutavaraa käyttäisivät useammat ostajat. Mikroyrityksiin pitäisi myös aktiivisesti panostaa resursseista ja mahdollisuuksista tiedottamalla.

Kiinteistönomistajille, jotka omistavat 1 – 5 ha metsämaata, on suuri haaste, miten bioenergiaa hakkuutähteiden muodossa voidaan kerätä talteen taloudellisesti kannattavalla tavalla. Hakkuutähteitä ei pitäisi jäädä maastoon sellaisilla alueilla, joilla se heikentää virkistysmahdollisuuksia. Lopputuloksen tulisi olla hyvä sekä metsän hoitoa että virkistyskäyttöä ajatellen.

Mikä projektin tarkoitus on?

Erityisen tärkeä asia projektissa on kustannustehokkaasti löytää ratkaisuja, joiden avulla liikevaihto, työllistyminen ja puumäärät saaristossa kasvavat ja siten rahat pysyvät kotiseudulla. Sen lisäksi pitäisi panostaa mikroyrityksiin, jotka tiedottamisen ja yhteistyökumppaneiden avulla voivat saada elantonsa saaristossa. Projekti näkyy tulevana kesänä erilaisissa kesätapahtumissa saaristossa, aina Bromarfista Inkooseen.

Novian ja Metsäreviirin tavoitteena on, että puutavaraa, joka soveltuu pienemmän mittakaavan jalostukseen, kuten erikoispuutavaraa käyttävään puusepänteollisuuteen, otetaan enemmän talteen saaristossa. On yleisesti tiedetty, että saariston vanhemmissa, hitaastikasvaneissa metsiköissä on metsäpääomaa, joka soveltuu arvokkaampaan jalostukseen.

Tavoitteena on myös luoda työtilaisuuksia saaristoon. Tämä on mahdollista kasvattamalla tiedotusta myös niin, että sosiaalisissa medioissa on saatavilla tietoa, jotta palveluiden tarvitsijat voivat ottaa suoraan yhteyttä alueen toimijoihin koskien metsätöitä, puunkaatoa ja muita vastaavia töitä. Metsäreviiri välittää tietoa työntekijöistä ja heidän yhteystiedoistaan.

Projektilla on vastuullinen henkilö, joka työskentelee kokoaikaisesti kentällä. Yhteystiedot ovat:

Lennart Biström

puh. 0400 486 347

lennart.bistrom@revir.org