Metsään.fi-palvelussa on metsävaratietoa, jota Metsäkeskus ylläpitää koskien metsänomistajien metsäomaisuutta. Metsävaratieto voi olla kerätty kaukokartoituksella, joka perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, kohdennettuun maastoinventointiin ja koealamittauksiin, tai maastoinventoinnilla. Näiden inventointien perusteella on tehty metsänhoito- ja hakkuuehdotuksia.

Alla olevan linkin kautta voit antaa suostumuksen siihen, että Metsäreviiri saa käyttää näitä metsääsi koskevia tietoja, joita Metsäkeskuksella on. Palvelussa on vaihtoehtoja, miten reviiri voi käyttää metsävaratietojasi. Valitse mielellään vaihtoehto, jossa annat reviirille luvan siirtää (siirtolupa) tietojasi. Silloin me reviirillä voimme siirtää metsävaratiedot meidän järjestelmäämme ja antaa sinun toiveisiisi ja ajatuksiisi perustuvia toimenpide-ehdotuksia.

Antaaksesi suostumuksen reviirille metsävaratietojasi koskien klikkaa tätä linkkiä.