Lue lisää

Eteläisen metsäreviirin valtuusto 2017–2020

06.03.2018

ETELÄISEN METSÄREVIIRIN VALTUUSTO 2017 – 2020       

Eteläinen metsäreviiri on valinnut valtuuston nelivuotiskaudelle 2017 – 2020. Äänestysaika oli 4. – 25.11.2016. Äänestys suoritettiin postiäänestyksenä. Vaalitoimikunnalle 1.12. klo 16.00 mennessä saapuneet äänestysliput hyväksyttiin. Vaalitoimikunnan laskettua annetut äänet todettiin äänestäneiden lukumääräksi 1747. Äänioikeutettuja oli 4559. Äänestysprosentti oli siten 38,3, eli suunnilleen 10 % korkeampi kuin edellisissä vaaleissa.

Neljä uutta nimeä

Reviirin valtuustoon kuuluu 30 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. Nyt valituista 4 on uusia. Keski-ikä on 49 vuotta ja valituista varsinaisista jäsenistä 13 % ovat naisia. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä (sääntöjen mukaan 6 – 9). Valtuuston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat hallituksen valitseminen sekä toimintasuunnitelmien ja tilinpäätösten vahvistaminen.

Juridisesti reviiri on lakisääteinen metsänhoitoyhdistys, käytännössä metsänomistajien yhteenliittymä, joka toimii etelärannikolla Hangosta Pyhtäälle. Jäsenten metsäpinta-ala on 166 000 hehtaaria. Käytännön metsänhoitotöiden, kuten maanmuokkauksen, istutuksen, taimikon ja nuoren metsän hoidon lisäksi metsänomistajat ovat uskoneet puunvälityksen reviirin hoitoon. Metsänomistajat antavat reviirille valtakirjan, jonka perusteella reviiri välittää puut puunostajille. Eteläinen metsäreviiri välittää vuositasolla n. 710 000 kuutiometriä puuta.