HEIMSKOGEN MOBIL SKOGSBRUKSPLAN

Heimskogen är en avgiftsfri tjänst för Skogsrevirets medlemmar

Heimskogens egenskaper:

  • Skogsbruksplanens figurkarta och exakta uppgifter
  • T.ex. avverknings- och skötselförslag som temakartor
  • Exakta och kvalitativa terrängkartor och flygbilder med fastighetsråar över hela
    Finland
  • Stöd för programmet även utan nätförbindelse (offline-läge)
  • Visning av din egen position
  • Nya egenskaper utvecklas hela tiden

Applikationen till din Android-, iOS- eller Windows Phone -apparat hittas på Google Play, App Store eller Windows Store med sökordet Heimskogen.

Med en personlig aktiveringskod som man får från Skogsreviret laddar man ner skogsbruksplanen i Heimskogen. Kartaktiveringskoden fylls i första gången man öppnar programmet.

Heimskogen kräver att skogsägaren har en uppdaterad skogsbruksplan i Skogrevirets databas. Kontakta skogsreviret för att få en föråldrad plan uppdaterad eller för att göra upp en helt ny plan. Även andra organisationers skogsbruksplaner kan med skogsägarens tillstånd överföras till revirets databas.

Beställning

Fyll i beställningsblanketten till höger eller ta kontakt med din revirinstruktör eller direkt till:

ulrika.wahlberg@revir.org  044-7140986 (Team1, 2, 3)
ulla.inkeroinen@revir.org 050-5376598 (Team 4, 5)