I Minskog.fi-tjänsten finns skogsdata som Skogscentralen upprätthåller, rörande skogsägarens skogsegendom. Skogsinformationen kan vara insamlad via fjärrinventeringsmetoden, som grundar sig på laserskanning, flygfotografering, riktade fältinventeringar och provytemätningar, eller via fältinventeringar. Utgående från dessa inventeringar har det gjorts skogsvårds- och avverkningsförslag.

Via länken nedan kan du ge samtycke till att Skogsreviret kommer åt den information som Skogscentralen har gällande din skog. I tjänsten finns olika alternativ  hur reviret har rätt att använda din skogsdata. Kryssa gärna i alternativet tillstånd att överföra; då kan vi på reviret hämta skogsdata till vårt system och ge åtgärdsförslag utgående från dina önskemål och tankar.

För att ge reviret samtycke till din skogsinformation klicka på denna länk.