Läs mera

Håll i gång verksamheten i skogarna!

23.03.2020

Skogarna är Finlands livlina och en fungerande skogssektor är ryggraden i vår nationella ekonomi,
påminner de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna och centralförbundet SLC. Skogarna skapar
arbetstillfällen och köpkraft i kommunerna och virkeshandeln bidrar till att hålla nationalekonomins hjul
i rullning. Trots coronaviruset håller skogarna öppet och skogarna erbjuder såväl arbetstillfällen, som
råvaror, träprodukter och rekreationsmöjligheter.

Läs SLC:s hela pressmeddelande:

Pressmeddelande