Läs mera

Inbjudan till skogsfärdighetstävling

Skogsreviret, Finlands skogscentral och Yrkeshögskolan Novia inbjuder härmed skogsägare och fackmän på Sydkusten till den traditionella skogsfärdighetstävlingen. I år ordnas tävlingen torsdagen den 11 oktober på Västankvarn Gård, Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st.

För mera information och anmälning, kontakta revirinstruktören på ditt område.