Läs mera

KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN TILL SKOGSVÅRDSFÖRENINGSVALEN HAR INLETTS 3.6.2024

03.06.2024

Röstningstiden i skogsvårdsföreningarnas val är under tiden 6.11. – 27.11.2024. Ansökan om kandidatuppställning ska lämnas in senast åtta veckor före sista valdagen (2.10.2024)

Medlem i föreningen kan vara med och nominera kandidater i endast en ansökan och det är möjligt för medlemmen att föreslå högst två medlemmar som kandidater i valet. Ansökan ska åtföljas av kandidatens samtycke för mottagande av förtroendeuppdraget och dennes kontaktuppgifter. Om den röstberättigade medlemmen som lämnar uppgifterna kandiderar själv behöver hen inte lämna sitt eget samtycke.

Mera info:

https://www.mhy.fi/sv/val

Länk till kandidatanmälan:

https://q.surveypal.com/Vaalit-ehdokasasettelu-fi/0