Läs mera

KURSER I PLANTSKOGSRÖJNING FÖR SJÄLVVERKSAMMA SKOGSÄGARE ORDNAS 11.6

24.05.2022

En kurs hålls i Sibbo och en i Karis lördagen den 11.6.2022, kl. 10 – ca 13.30.

Kursen i Sibbo längs Spjutssundsvägen ca 5,7 km från Box. Kursen i Karis i närheten av Grundsjö.

Egen röjsåg medtages, eventuellt kan några extra röjsågar ordnas om man inte har tillgång till egen röjsåg.

Anmälningar och förfrågningar senast fredag 10.6 till adressen ekenas@revir.org