Läs mera

KURSER I PLANTSKOGSRÖJNING FÖR SJÄLVVERKSAMMA SKOGSÄGARE ORDNAS I JUNI

30.03.2023

En kurs hålls i Sibbo och en i Karis lördagen den 10.6.2023, kl. 10 – ca 13.30.

Egen röjsåg medtages, eventuellt kan några extra röjsågar ordnas om man inte har tillgång till egen röjsåg.

Anmälningar senast fredag 2.6 till adressen ekenas@revir.org