Läs mera

MEDLEMSAVGIFTEN 2020

22.01.2020

Medlemsavgiften för 2020 faktureras enligt uppgifterna i vårt medlemsregister per den 31 december 2019. Fakturan postas 7.2.2020 och förfaller till betalning 28.2.2020.

Om det sker förändringar i skogsinnehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss!

Tel. 019 580993, e-post: borga@revir.org eller här via hemsidan