Läs mera

MEDLEMSAVGIFTEN 2021

26.11.2020

Södra skogsreviret rf, som hör till Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf – SLC, fakturerar sin medlemsavgift själv som tidigare. Det är alltså helt rätt att revirmedlemmar som också är medlemmar i MTK har fått medlemsavgiftsfaktura från båda organisationerna. Skogsrevirets medlemsavgift ingår inte i MTK:s medlemsavgift!

Genom att betala Skogsrevirets medlemsavgift fortsätter medlemskapet i skogsvårdsföreningen, liksom rätten till medlemsförmånerna, både revirets och SLC:s.

Om det under året sker förändringar i skogsinnehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss!

 

Tel:                      019 580993

E-post:               borga@revir.org

Hemsidan:       www.revir.org