Läs mera

MEDLEMSAVGIFTEN 2021

26.11.2020

Medlemsavgiften för 2021 faktureras enligt uppgifterna i vårt medlemsregister per den 31 december 2020. Medlemsfakturan skickas ut i februari 2021.

Om det under året sker förändringar i skogsinnehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss!

 

Tel:                      019 580993

E-post:               borga@revir.org

Hemsidan:       www.revir.org