Läs mera

MEDLEMSAVGIFTEN 2022

14.10.2021

Medlemsavgiften för 2022 faktureras enligt uppgifterna i vårt medlemsregister per den 31 december 2021. Medlemsfakturan skickas ut i februari 2022.

Om det under året skett förändringar i skogsinnehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss senast 31.12.2021! 

Tel:                      019 580993

E-post:               borga@revir.org

Hemsidan:       www.revir.org