Läs mera

MEDLEMSAVGIFTEN 2023

24.11.2022

Medlemsavgiften för 2023 faktureras enligt uppgifterna i vårt medlemsregister per den 31 december 2022. Medlemsfakturan skickas ut i februari 2023.

Om det under året skett förändringar i skogsinnehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss senast 31.12.2022! 

Tel:                      019 580993

E-post:               borga@revir.org

Hemsidan:       www.revir.org