Läs mera

Naturskyddsområden

28.01.2019

Nya naturskyddsområden planeras i Nyland

 

Miljöministeriet ber om utlåtanden om sammanlagt 100 naturskyddsområden som planeras att inrättas på statsägd mark i Nyland. Alla områden som nu skall inrättas som skyddsområden har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål.

De nya naturskyddsområdena finns i Borgnäs, Borgå, Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

Man har för avsikt att inrätta 32 naturskyddsområden genom en förordning av statsrådet, och deras sammanlagda areal kommer att vara ca 21 747 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 67 naturskyddsområden, vars sammanlagda areal kommer att vara 2 299 hektar. Därtill inrättas genom en förordning av statsrådet Porkala naturskyddsområde, vars areal kommer att vara ca 12 777.

Läs mera om ämnet och se kartor på de berörda områdena här