Läs mera

Södra skogsrevirets fullmäktigeval 2020

03.04.2020

På hösten 2020 är det dags för fullmäktigeval. I valet väljs 30 fullmäktigemedlemmar och 5 ersättare till Södra skogsreviret. Fullmäktige väljs för en fyraårsperiod.

Nytt för höstens val är att man kan nominera sig själv som kandidat och lättast gör man det vi denna elektroniska blankett. Kravet för att man skall kunna ställa upp som kandidat i valet är att man är medlem i föreningen samt att man fyllt 18 år.

Det andra nya för höstens val är att röstningen kommer att ske elektroniskt, men det går även att rösta via traditionellt postval.

För mera information gällande fullmäktigevalet, besök den landsomfattande valhemsidan: https://www.mhy.fi/sv/val

Tidtabell för valet:

  • 1.1.2020  →  Har man detta datum varit skogsägare och medlem i Reviret, så har man rätt att rösta i valet samt att ställa upp som kandidat
  • 14.3.2020  →  Nu börjar kandidatuppställningen för valet
  • 12.8-2.9.2020  →  Rösträttsregistret finns till påseende
  • 30.9.2020  →  Sista dagen att ställa upp i valet
  • 4.-25.11.2020  →  Röstningstid; sista dagen man kan rösta är 25.11.2020
  • December 2020  →  Valresultatet offentliggörs