Metsäreviirille on valittu seuraavaksi nelivuotiskaudeksi (2021-2024)

30-jäseninen valtuusto, joka on metsäreviirin korkein päättävä elin.

Valtuusto

 

Metsäreviirin valtuusto on valinnut reviirin hallituksen, johon kuuluu 7 jäsentä.

Hallitus