Istutus on uudistamismenetelmä, joka tuottaa nopeasti uuden metsän. Istutus tulisi toteuttaa maanmuokkausta seuraavana keväänä ja mieluiten kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta. Istutettavien taimien tulee olla kasvupaikalleen sopivaa alkuperää. Eteläinen metsäreviiri neuvoo sopivien taimien valinnassa ja välittää taimia metsänomistajilleen.

Kylvö on kustannustehokas uudistamistapa, joka sopii männylle ja tietyissä tapauksissa koivulle. Kylvö tulee toteuttaa maanmuokkauksen yhteydessä. Kylvö tuottaa istutusta tiheämmän taimikon ja siten parempilaatuista puutavaraa. Paras aika männynkylvölle on heti lumien sulamisen jälkeen ja kouvunkylvölle huhti-toukokuun aikana. Kysy metsäneuvojaltasi lähemmin kylvöstä ja siementen ja kylvöajankohdan valinnasta.