Ennakkoraivaus tarkoittaa sitä, että metsiköstä raivataan vesakko ja pienpuusto ennen varsinaista hakkuuta. Ennakkoraivaus nopeuttaa itse hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita harvennuksissa. Ennakkoraivauksessa ei kuitenkaan tarvitse tavoitella liikaa siisteyttä vaan sopivia pusikoita riistaa varten voi jättää sinne tänne, missä ne eivät haittaa hakkuuta.

Reviiri on palveluksessasi, jos tarvitsen neuvoja tai tekijää ennakkoraivaukseen.