Metsätilan kauppa

Joskus metsä päätetään myydä. Metsäkiinteistöjen välityksessä auttaa parhaiten kiinteistönvälittäjä, jolla on asiantuntemusta myös sekä metsästä että metsätilojen markkinoista. Reviiri palvelee metsätilojen kiinteistönvälityksessä yhteistyössä Etelä-Suomen metsätilat LKV:n kanssa. Etelä-Suomen metsätilat LKV kuulu valtakunnalliseen metsänhoitoyhdistysten metsätilat.fi ketjuun. Metsätilat-ketju on Suomen suurin metsätilojen välittäjä, ja metsätilat-fi -sivusto on vakiinnuttanut asemansa maan suurimpana metsätilojen myyntiportaalina.

Myytäväksi aiotulle kiinteistölle on yleensä syytä laatia maastoinventointiin perustuva metsäarvio. On sekä myyjän että ostajan etu, että tiedetään, minkälaisesta tilasta kauppaa käydään. Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteri kertoo keskimääräiset kauppahinnat alueittain, mutta koska metsät ovat keskenään hyvin erilaisia ja koska kauppojen määrä vuosittain on melko pieni, ei pelkästään keskihintojen perusteella pysty luotettavasti määrittämään metsätilan hintaa. Metsäarviosta selviää tilan puuston määrä, maapohjan arvo sekä taimikoiden arvo.

Metsätilojen kaupasta löytyy lisätietoa sekä myyjälle että ostajalle osoitteesta www.metsatilat.fi.