Reviirin suosittelema puunmyyntitapa on puunkorjuupalvelu. Silloin voidaan parhaiten ohjata puuntavaran apteerausta ja siten saada paras mahdollinen myyntitulo. Puunkorjuupalvelussa metsänomistaja ostaa korjuupalvelun Reviiriltä. Korjuukulut vähennetään silloin kulloisestakin Reviirin neuvottelemasta tienvarsihinnasta. Reviiri välittää sitten eri puutavaralajit tienvarresta eri puunostajille ja siten saadaan paras hinta metsänomistajalle. Puutavan mittaus tapahtuu vastaanottavalla tehtaalla.