Metsäreviirin jäsenyys

Jäsenyys metsäreviirissä jatkuu katkeamattomana maksamalla jäsenmaksun reviirille. Uusien jäsenten hakemus voidaan tehdä oikealla ”Liity jäseneksi” osion alla olevalla jäsenhakemuslomakkeella. Yhteisomistustilojen, yhteisöjen ja yhteisetuuksien kohdalla jäsenhakemuksen voi tehdä valtuutettu asiainhoitaja. Muussa tapauksessa jäsenhakemuksessa tulee olla kaikkien allekirjoitukset. Jäsenyys tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen.

Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Reviirin valtuusto päättää joka vuosi jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu koostuu perusmaksusta ja pinta-alamaksusta. Reviiri tarjoaa jäsenilleen paikallisia palveluita, jotka edistävät metsätalouden kannattavuutta ja metsien kestävää hoitoa ja näin ollen jäsenmaksu on suurin piirtein samansuuruinen kuin aikaisempi metsänhoitomaksu ja edelleenkin vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Jäsenmaksu 50 ha metsää = 27,50 € + 3,30 €/ha = 192,50 €

Jäsenmaksun rakenne vaihtelee metsänhoitoyhdistyksittäin, mutta maksun suuruus on yleensä suhteutettu yhdistyksen toimintaan. Niillä joilla on pieni jäsenmaksu, niillä on yleensä myös pieni henkilökunta ja palvelutarjonta voi rajoittua esimerkiksi taimien välitykseen ja metsänkäyttöilmoituksen tekemiseen.

Yhteisomistuksien jäsenmaksu

Jäsenmaksu on lähtökohtaisesti metsätilakohtainen ja jäsenkortti toimitetaan yhteisomistuksen valtuutetulle asianhoitajalle. Muut yhteisomistajajäsenet voidaan hyväksyä reviirin jäseniksi. Jos siis osakkaana haluat myös jäsenkortin ja jäsenedut käyttöösi, sinun pitää erikseen liittyä reviirin jäseneksi. Yhteisomistaja- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Metsänomistus usean metsänhoitoyhdistyksen alueella

Jos haluaa käyttää yhdistyksen jäsenhintaisia palveluita ja esim. saada yhdistyksen lehden, pitää maksaa kunkin yhdistyksen jäsenmaksu erikseen. Tällöin myös koko metsäpinta-ala on mukana PEFC:n ryhmäsertifioinnissa.

Reviiristä eroaminen

Reviirin jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota reviiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä reviirin valtuustokokouksessa.

Yhteisomistustilan eroamisen voi tehdä valtuutettu asiamies. Muutoin eroamiseen vaaditaan kaikkien suostumus. Jäsenen eroaminen astuu voimaan heti, mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuoden loppuun saakka.

Liittymismaksu

Liittymismaksun perimmäinen syy on estää saman metsänomistajan toistuva liittyminen ja eroaminen. Liittymismaksu on suuruudeltaan kolminkertainen verrattuna yksittäisen metsänomistajan jäsenmaksuun. Reviirin hallitus päättää tapauskohtaisesti, peritäänkö liittymismaksua vai ei. Liittymismaksu ei koske uusia jäseniä.