PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Valtaosa Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle monia tärkeitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Vaatimusten toteutumista valvovat puolueettomat ja ammattitaitoiset tarkastajat sertifiointiyrityksistä.Sertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisesti tai alueellisena ryhmäsertifiointina.

Alueellinen ryhmäsertifiointi säästää kustannuksia ja parantaa luonnon monimuotoisuuden turvaa, koska vaatimukset kohdistuvat koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen metsälöön.Myytävän puun täytyy tulla sertifioidusta metsästä, jotta sen saa varmasti kaupaksi. Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä automaattisesti mukana alueellisessa PEFC-metsäsertifioinnissa. Sertifioinnissa mukana oleminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla asiasta Kestävän metsätalouden yhdistykseen.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. (KMY) www.kestavametsa.fi  toimii alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hakijana ja haltijana. Yhdistys huolehtii PEFC-standardien noudattamisesta sekä osallistuu PEFC-sertifioinnin tunnettuuden edistämiseen. KMY edustaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneita sertifiointiprosessissa. Yhdistys ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa sekä opastaa PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n perustajia ovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry., Metsäteollisuus ry. sekä Sahateollisuus ry.