Mitä on PEFC-metsäsertifiointi?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-verkostoon kuuluu jäsenorganisaatioista ympäri maailman.

PEFC osoittaa metsänhoidon kestävyyden

Metsät ovat tärkeä uusiutuva luonnonvara, ja samalla ne muodostavat elinympäristöjä tuhansille eläin- ja kasvilajeille. Metsillä on keskeinen tehtävä ilmaston säätelyssä, ja lisäksi ne tuottavat raaka-ainetta moniin tuotteisiin. PEFC-sertifioiduissa metsissä pidetään huolta metsäluonnosta, sekä ylläpidetään toimeentulon, ulkoilun ja virkistymisen mahdollisuuksia.

Puun alkuperän PEFC-sertifiointi tarjoaa käytännöt puuraaka-aineen alkuperän seuraamiseen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen. Sekä metsänhoidon että puun alkuperän seurannan vaatimusten toteutumista valvovat sertifiointiyritykset, jotka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja päteväksi.

Kestävyydestä kertova PEFC-merkki edistää vastuullista kuluttamista. PEFC-merkki tarjoaa yritysasiakkaille ja kuluttajillemahdollisuuden valita tuotteita, joiden valmistuksessa tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta.

Päivitetyt standardit käyttöön 2023

Vuonna 2022 PEFC Suomi on asettanut standardityöryhmän laatimat päivitetyt vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle ja toimittanut standardiluonnoksen kansainväliseen PEFC-arviointiin. Kansainvälinen arviointi valmistui syksyllä 2022 ja metsätalouden uudet vaatimukset otettiin käyttöön 1.2.2023.

Näin ollen vuonna 2023 myönnettiin uudet metsäsertifikaatit kaikille viidelle ryhmäsertifiointialueelle Suomessa. Sertifikaatit ovat voimassa edellyttäen, että vuotuisilla seuranta-auditoinneilla voidaan osoittaa, että kestävää metsätaloutta harjoitetaan sertifikaatin vaatimusten mukaisesti. Kaikki metsänomistajat, jotka ovat jonkin metsänhoitoyhdistyksen jäseniä tai jotka ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet metsäsertifiointiin, voivat pyytää Kestävän metsätalouden yhdistyksen verkkosivuilta (https://kestavametsa.fi/) todistuksen siitä, että kiinteistö on sertifioitu. Metsäsertifiointi on metsänomistajalle vapaaehtoista, mikäli metsänomistaja ei halua osallistua ryhmäsertifiointiin, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti Kestävän metsätalouden yhdistykselle. Metsänomistajana sinun tulee samalla olla tietoinen siitä, mitä seurauksia tällä voi olla puukauppaan.