Metsikkö kannattaa uudistaa, kun sen suhteellinen vuotuinen tuotto laskee pysyvästi sen tavoitteen alle, mitä metsänomistaja  on metsälleen asettanut.

Kun kuusikko uudistetaan, tehdään siihen yleensä avohakkuu, eli  kaadetaan kaikki puut, lukuunottamatta luonnonmonimuotoisuuden turvaamiseksi jätettäviä säästöpuita ja kuollutta puuta. Hakkuun jälkeen suositellaan maanmuokkausta ja taimien istutusta. Kuusikko voidaan uudistaa myös luontaisesti suojuspuuhakkuulla, joka on avohakkuuta epävarmempi menetelmä ja vaatii, että metsikössä käydään kaatamassa puita useamman kerran kunnes on saatu riittävästi taimia.

Mäntyä ja koivua voidaan uudistaa aivan samoin kuin kuusta, eli avohakkuulla ja istuttaen, tai suojus-, tai siemenpuuhakkuulla luontaisesti uudistaen. Silloin kun istutetaan, jätetään metsikkköön vain säästö- ja lahopuut. Suojuspuuhakkuussa jätetään 250-500 runkoa hehtaarille ja siemenpuuhakkuussa 50-150 runkoa hehtaarille.

Mänty ja koivu voidaan uudistaa myös kylvämällä. Silloin tehdään avohakkuu ja sen jälkeen maanmuokkaus, jonka yhteydessä kylvetään siemenet alueelle.

Ota yhteyttä metsäneuvojaasi saadaksesi tarkempaa tietoa uudistushakkuista ja uudistustavan valinnasta.