Taimikon raivaus on toimenpide, jolla on suuri merkitys metsän kehitykselle. Raivauksessa poistetaan ei-toivotut puut, ja näin parannetaan jäljelle jäävien puiden kehitysmahdollisuuksia. Raivauksella voidaan vaikuttaa puiden kasvuun, laatuun, metsikön tasaisuuteen ja puulajisuhteisiin. Hyvin tehty taimikonhoito vaikuttaa mitä suuremmassa määrin metsätalouden kannattavuuteen. Viisaasti toteutettu taimikonhoito on ehkä paras investointi, jonka metsänomistaja voi tilallaan tehdä.