Myöhemmät harvennukset tehdään samoin kuin ensiharvennus, eli poistetaan valtapuustoa pienempiä ja huonolaatuisia puita. Harvennus tulee tehdä pohjanpinta-alaan ja puuston pituuteen perustuvien harvennusmallien mukaan. Harvennuksen tarkoituksena on nopeuttaa puiden paksuuskasvua ja tuottaa metsänomistajalle tuloja.

Ota yhteyttä metsäneuvojaasi Reviirillä saadaksesi lisätietoa.