Ensiharvennus tehdään, kun puusto on saavuttanut 12-15 m pituuden, riippuen siitä, kuinka tiheä metsä on ja kuinka taimikonhoitotyöt on tehty. Jos taimikonhoito on laiminlyöty tai tehty liian kevyesti, tulee ensiharvennus ajankohtaiseksi aiemmin, mikä laskee ensiharvennuksesta saatavia tuloja.

Ensiharvennuksessa poistetaan pääasiassa vallitsevaa puustoa kapeampia ja pienempiä puita, sekä huonolaatuisia puita. Harvennuksen tarkoituksena on nopeuttaa puiden paksuuskasvua ja tuottaa metsänomistajalle tuloja.