Röjning är en åtgärd som har mycket stor betydelse för hur trädbeståndet utvecklas. Vid röjning avlägsnar man träd som inte är önskvärda och samtidigt förbättrar man utvecklingsmöjligheterna för de kvarlämnade träden. Genom röjning kan tillväxten, kvaliteten, beståndets stabilitet och trädslagsblandningen påverkas. En väl utförd röjning påverkar lönsamheten i skogsbruket i allra högsta grad. En klokt utförd röjning är kanske den bästa investeringen en skogsägare kan göra på sin fastighet.