Skogsfastighetsaffär

Ibland besluter man sig för att sälja sin skog. Den som hjälper dig bäst vid försäljning av skogsfastigheter är en fastighetsförmedlare, som har sakkännedom om både skog och marknadsföring av skogsfastigheter. Reviret samarbetar med Etelä-Suomen metsätilat LKV då det gäller förmedling av skogsfastigheter. Etelä-Suomen metsätilat LKV hör till skogsvårdsföreningarnas riksomfattande kedja, metsätilat.fi. Metsätilat-kedjan är Finlands största skogsfastighetsmäklare och websidan, metsätilat.fi, har blivit den dominerande portalen för skogsfastighetsförsäljning.

Det är skäl att alltid låta göra en skogsvärdering som baserar sig på terränginventering då man ska sälja en skogsfastighet. En välgjord skogsvärdering ger underlag för prissättning samt underlättar både för säljaren och köparen att fatta beslut. Lantmäteriverkets statistik över fastighetsköp uppger bara medelpriset per område, men då skogarna är unika och antalet affärer per år är rätt litet, kan man inte enbart med medelpriset som grund fastslå ett tillförlitligt pris för skogsfastigheten. I en skogsvärdering framkommer virkesmängden, markvärdet samt plantskogarnas värde.

Tilläggsuppgifter om skogsfastighetsaffärer för både köpare och säljare hittas adressen www.metsatilat.fi .