Förröjning eller även i folkmun förhandsröjning, innebär att man avlägsnar sly och småträd före den egentliga avverkningen. Förröjningen gör att avverkningen kan göras snabbare och minskar drivningsskadorna vid gallringar. Vid förröjning skall man dock inte sträva till att skogen skall se för städad ut, utan man kan lämna lämpliga buskage för viltet som inte stör själva avverkningen.

Reviret står gärna till tjänst vid rådgivning eller vid utförande av förröjningar.