Första gallringen görs då beståndet nått en höjd på 12–15 meter, beroende på hur tät skogen är och hur bra röjningarna i plantskogsstadiet sköts. Ifall man försummat eller om röjningarna varit för svag, bör första gallringen göras tidigare vilket har en negativ inverkan på intäkterna.

I första gallringen avlägsnas i första hand träd som är klenare och mindre är det härskande träden, samt träd av sämre kvalitét. Målet med gallringen är att försnabba trädets diametertillväxt och ge skogsägaren intäkter.