Senare gallringar utförs på samma sätt som första gallringen dvs. man avlägsnar träd som är mindre än de härskande träden och träd av sämre kvalitet. Gallringen bör utföras på basis av grundytan och övre höjden enligt gallringsmallarna. Målet med gallringen är att försnabba trädets diametertillväxt och ge skogsägaren intäkter.

Kontakta din Revirinstruktör för närmare information.