Avverkningsuppdrag är den säljform som Reviret rekommenderar, då man i denna säljform bäst kan styra hur virket apteras, för att på så sätt få den bästa möjliga virkesintäkt för skogen. Vid ett avverkningsuppdrag köper skogsägaren avverkningstjänsten av Reviret. Avverkningskostanderna dras då av från gällande vägkantspris som Reviret förhandlat fram. Reviret förmedlar sedan de olika virkessortimenten från vägkanten till virkesköpare för att så det bästa priset till skogsägaren. Mätningen av virket sker vid mottagande industri.