EGENSKOG MOBIL SKOGSBRUKSPLAN

EgenSkog är en avgiftsfri tjänst för Skogsrevirets medlemmar

EgenSkogs egenskaper:

  • Skogsbruksplanens figurkarta och exakta uppgifter både som nättjänst och mobilapplikation
  • T.ex. avverknings- och skötselförslag som temakartor
  • Exakta och kvalitativa terrängkartor och flygbilder med fastighetsråar över hela
    Finland
  • Visning av din egen position
  • Nya egenskaper utvecklas hela tiden

Applikationen till din Android-apparat hittas på Google Play med sökordet Omametsä.

Man registrerar sej på adressen www.egenskog.fi

Instruktion för att ta i bruk Egenskog-appen

EgenSkog funkar bäst om skogsägaren har en uppdaterad skogsbruksplan i Skogrevirets databas. Kontakta skogsreviret för att få en föråldrad plan uppdaterad eller för att göra upp en helt ny plan. Även andra organisationers skogsbruksplaner kan med skogsägarens tillstånd överföras till revirets databas.

Beställning

Registrera dig eller ta kontakt med din revirinstruktör eller direkt till utvecklingschef Henrik Holmberg:

henrik.holmberg@revir.org  0400-988327