Intressebevakningen är till för medlemmarnas bästa, så att de också i fortsättningen skall ha möjlighet att idka ett hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt skogsbruk. Det skall finnas realistiska verksamhetsförutsättningar för denna lagliga näringsverksamhet inom hela verksamhetsområdet. Intressebevakningen sker på alla plan, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Intressebevakningen omfattar förutom t.ex. lagberedning och planläggningsfrågor, även ärenden som dyker upp oanat eller med kort varsel.

MTK/SLC fungerar och verkar inom den nationella och internationella skogspolitiken. MTK/SLC bevakar de finländska skogsägarnas intressen. Målet är lönsamt skogsbruk och välmående skogar. Genom MTK/SLC driver skogsägarorganisationen skogsägarens intressen hela vägen från stubbe till Bryssel.

Skogsreviret sköter medlemmarnas intressebevakning på regional och lokal nivå. I arbetet ingår bl.a. ett aktivt deltagande och påverkande i olika planläggningsprojekt.

Jordbruket och skogsägande regleras genom en mångfald lagar och förordningar både nationellt och på EU-nivå. Till exempel planläggning kan försvåra eller till och med förhindra idkande av skogsbruk. Av denna anledning deltar MTK/SLC i praktiskt taget allt beslutsfattande som berör skogsbruk.

Skogsägarens planläggningshjälp: https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/metsanomistajan-kaavoitusapu/

Kaavoituksen metsäapu (på finska): https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/kaavoituksen-metsaapu/