SKOGSBRUKSPLANERING OCH VÄRDERING PÅ SKOGSREVIRETS OMRÅDE

Skogsbruksplanering

Skogsbruksplanen är en ovärderlig hjälp för skogsägaren då det gäller skötseln av den egna skogen. Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok som innehåller information om beståndet, skogsvårdsbehov och virkesförsäljningsmöjligheter. Planen berättar hur mycket inkomster du kan få från din skog under kommande år och vilka skogsvårdsåtgärder man borde företa för att din skog skall avkasta väl.

Skogsreviret gör upp en skogsbruksplan för dig, utgående från dina önskemål och målsättningar. I samband med överlåtelsen av planen får du personlig handledning i skogsvård och i att använda planen. Du har också gratis tillgång till den mobila skogsbruksplanen i EgenSkog-tjänsten. Kostnaderna för planen är avdragbara i skogsbrukets beskattning.

Skogsreviret erbjuder skogsbruksplanering åt sina medlemmar enligt följande:

  • 15 €/ha skogsmark
  • 0 €/ha tvinmark och impediment
  • Ingen grundavgift
  • Mobil skogsbruksplan (EgenSkog) gratis

 

Fastighets- och skadevärderingar

Vänd dig till skogsreviret då du behöver en värdering av din skogsfastighet. Vår personal känner sitt verksamhetsområde och kan fastställa lägenhetens värde på ett pålitligt sätt. Du kan behöva en värdering för generationsväxling, arvskifte, fastighetsaffär, inlösen eller för att använda fastigheten som säkerhet för lån. Lägenhetsvärderingen beaktar marken, plantbestånd, virkesvolymen sortimentsvis och avverkningsmöjligheterna. Lägenhetsvärderingen grundar sig alltid på fältmätningar och annan information som har insamlats i fält.

Skogsreviret utför också värderingar om din skog råkat ut för en skada. Vi gör en skadeutredning och ett åtgärdsförslag för att korrigera skadan. Om du har en skogsförsäkring, kan du beroende på försäkringens omfattning ansöka om ersättning för skador som har förorsakats av bland annat brand, storm, snö, översvämning eller djur.

Beställning

Fyll i beställningsblanketten till höger eller ta kontakt med din revirinstruktör eller direkt till skogsbruksplanerarna:

Ulla Inkeroinen 050 537 6598 ulla.inkeroinen@revir.org (Pyttis-Sibbo)

Ulrika Wahlberg 044 714 0986 ulrika.wahlberg@revir.org (Vanda-Hangö)