För att ge en så bra start som möjligt åt trädplantan utförs markberedning. Med markberedning avses att en skogstraktor med ett speciellt aggregat tar bort en liten del av marktäcket så att mineraljorden blottas. Den blottade mineraljorden utan ris och annan störande vegetation är den optimala miljön för att plantan skall börja växa bra. Markberedningen blir i regel aktuell efter slutavverkningen.