Antalet skogsägare som är självverksamma är rätt få, men ifall du tänkt avverka virke i din skog, som är ämnat till försäljning, så var i kontakt med din Revirinstruktör innan du börjar så ni kan säkra er om att virket blir hugget med rätt mått och till rätt kvalitet.