VI GÖR MER FÖR SKOGSÄGARNA


Av revirets fullmäktige fastställd medlemsavgift

Skogsägare
Grundavgift: 25 €
Arealavgift: 3 €/ha
Maximiavgift: 1 000 €

Stödande medlemmar och andra medlemsgrupper: 25 €

OBS! Förrättningsavgifterna för medlemmar är ca 20 % förmånligare än för icke medlemmar. Om en person eller en familj äger skog på flera olika sätt, både enskilt och genom sammanslutning/dödsbo eller makar som äger skog var för sig, kan man få befrielse från flerdubbel grundavgift. I dessa fall ta kontakt med din revirinstruktör eller revirets närmaste kontor.

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN