Ekenäs kontor

Adamsson Fredrik

Revirinstruktör

Distrikt: Ingå, Karis

Telefon: 0400472189

Epost: fredrik.adamsson@revir.org

Biström Lennart

Revirinstruktör

Distrikt: Ekenäs skärgård, bioenergiprojektet

Telefon: 0400486347

Epost: lennart.bistrom@revir.org

Byman Mikael

Arbetsledare

Distrikt: Bromarv, Hangö udd

Telefon: 0400216015

Epost: mikael.byman@revir.org

Bäcklund Fredrik

Arbetsledare

Distrikt: Koskis gård, Tenala, Pojo

Telefon: 0405155728

Epost: fredrik.backlund@revir.org

Fagerström Johan

Arbetsledare

Distrikt: Ekenäs

Telefon: 0407594097

Epost: johan.fagerstrom@revir.org

Holmberg Henrik

Revirinstruktör

Distrikt: Ekenäs, Ekerö gård

Telefon: 0400988327

Epost: henrik.holmberg@revir.org

Pulkkanen Vesa

Arbetsledare

Distrikt: Karis, Pojo, Ingå

Telefon: 0500186349

Epost: vesa.pulkkanen@revir.org

Sundqvist Stefan

Revirinstruktör

Distrikt: Hangö udd

Telefon: 0400226058

Epost: stefan.sundqvist@revir.org

Södergård André

Revirinstruktör

Distrikt: Bromarv

Telefon: 0404518489

Epost: andre.sodergard@revir.org

Lignell Monica

Kanslist
Fakturering, inköpsreskontra

Telefon: 0192415800

Epost: monica.lignell@revir.org

Wahlberg Ulrika

Kanslist
Virkesförmedling

Telefon: 0192415800

Epost: ulrika.wahlberg@revir.org

Formansallén 2, Ekenäs, Finland