Skogsreviret

Skogsreviret erbjuder sina medlemmar tjänster med lokal förankring som främjar lönsamheten och den hållbara användningen av skogen. Medlemmarna kan enligt eget gottfinnande och i vald utsträckning anlita Skogsrevirets tjänster. Som medlem får man våra mångsidiga tjänster till ett förmånligare pris, samt tillgång till våra samarbetspartners medlemsförmåner. Medlemsavgiften, som är avdragbar i skogsbeskattningen, används bl.a. till certifiering av medlemmarnas skogar, vilket i praktiken är en förutsättning för virkeshandel idag.

 

Medlemsförmånerna som nämns nedan gäller endast medlemmar.

Medlemsförmåner
 • Vår skogsfackman på området svarar på frågor i anslutning till skogsvård, -användning och –ägande
 • Skogsägare får gratis lägenhetsbesök med vår skogsfackman
 • Avgiftsfri mobil skogsbruksplan
 • Förmånlig skogsbruksplanering
 • Vid virkesaffärer får medlemmar aktuell information om priser och virkesmarknadssituationen i regionen
 • Elektroniska nyhetsbrev
 • Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år, Landsbygdens Folk skogsägarnummer 3 ggr/år och MT Metsä skogsägarnummer 2 ggr/år
 • Avgiftsfri PEFC-skogscertifiering
 • 10 % rabatt på LokalTapiola Nylands, Huvudstadsregionens samt Sydkustens skogs-och hemförsäkringar
 • Kurser, fältutfärder, skogsresor och tillställningar samt skogsfärdighetstävlingar
 • Intressebevakning på lokal- och regionalnivå: Vi följer med miljö- och planläggningsfrågor, som kan påverka skogsägarnas möjlighet att idka skogsbruk
SLC:s förmåner

Utöver de förmåner du får som medlem i Skogsreviret är du också berättigad till medlemsförmåner via Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f (SLC). Dessa förmåner hittar du på SLC:s hemsida www.slc.fi.