14.09.2021

Skogsreviret och Finlands skogscentral inbjuder härmed skogsägare och fackmän på Sydkusten till den traditionella skogsfärdighetstävlingen. I…


26.11.2020

Södra skogsreviret rf, som hör till Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf – SLC, fakturerar sin medlemsavgift själv…


23.03.2020

Skogarna är Finlands livlina och en fungerande skogssektor är ryggraden i vår nationella ekonomi, påminner de…


17.03.2020

På grund av rådande undantagstillstånd i Finland är Skogsrevirets kontor stängda tills vidare. Kontakta oss per…


21.02.2018

Många kanske frågar sig vad betyder intressebevakning? Intressebevakningen är till för medlemmarnas bästa, så att de…