03.06.2024

Röstningstiden i skogsvårdsföreningarnas val är under tiden 6.11. – 27.11.2024. Ansökan om kandidatuppställning ska lämnas in…


05.02.2024

De arbeten som stöds i skogsbrukets incitamentsystem Metka, som trädde i kraft vid årsskiftet, är bekanta…


15.01.2024

Om det under året sker förändringar i skogsinnehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss.  Tel:                      019…


23.10.2023

En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som…04.09.2023

Gå med en skogsexpert för att lära dig om de olika stadierna av skogens utveckling och…


11.10.2022

RESULTAT SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SYDKUSTENS SKOGSÄGARE I FAGERVIK 11.10.2022 INDIVIDUELLA RESULTAT LAGRESULTAT


26.03.2022

Den populära appen Heimskogen ersätts nu av EgenSkog-tjänsten, som är tillgänglig för medlemmar i alla skogsvårdsföreningarna…