Den första januari 2019 utvidgades Södra skogsrevirets verksamhetsområde till att omfatta även Kimitoön.      …


Skogsägarna gör mycket för skogsnaturens mångfald. Bevarandet av skogsnaturens mångfald är en mycket viktig sak för…


Många kanske frågar sig vad betyder intressebevakning? Intressebevakningen är till för medlemmarnas bästa, så att de…


Södra skogsreviret r.f. har valt fullmäktige för fyraårsperioden 2017 – 2020. Röstningen har pågått under tiden…