29.02.2024

Skogsbruksåtgärder leder till att näringsämnen och fasta partiklar rinner ut i vattendrag. Detta kan till exempel…


05.02.2024

De arbeten som stöds i skogsbrukets incitamentsystem Metka, som trädde i kraft vid årsskiftet, är bekanta…


15.01.2024

Medlemsavgiften för 2024 faktureras enligt uppgifterna i vårt medlemsregister per den 31 december 2023. Medlemsfakturan skickas…


23.10.2023

En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som…04.09.2023

Gå med en skogsexpert för att lära dig om de olika stadierna av skogens utveckling och…


11.10.2022

RESULTAT SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SYDKUSTENS SKOGSÄGARE I FAGERVIK 11.10.2022 INDIVIDUELLA RESULTAT LAGRESULTAT


26.03.2022

Den populära appen Heimskogen ersätts nu av EgenSkog-tjänsten, som är tillgänglig för medlemmar i alla skogsvårdsföreningarna…