Skogsreviret, Finlands skogscentral och Yrkeshögskolan Novia inbjuder härmed skogsägare och fackmän på Sydkusten till den


Skogsägarna gör mycket för skogsnaturens mångfald. Bevarandet av skogsnaturens mångfald är en mycket viktig sak


Många kanske frågar sig vad betyder intressebevakning? Intressebevakningen är till för medlemmarnas bästa, så att


Södra skogsreviret r.f. har valt fullmäktige för fyraårsperioden 2017 – 2020. Röstningen har pågått under