Väl utförda skogsvårdsarbeten lägger grunden för en god ekonomisk avkastning från skogen. Eftersom skogsvårdsarbetena är långsiktiga investeringar är det viktigt att redan från början göra de rätta åtgärderna. Skogsägarna kan själva utföra en del skogsvårdsarbeten och för många skogsägare är det glädjande och spännande att följa med hur den egenhändigt planterade skogen utvecklas.

Södra skogsreviret ger gärna råd och information till sina skogsägare gällande skogsvårdsarbeten. För skogsägare som inte själva har möjlighet att utföra skogsvårdsarbeten kan Södra skogsreviret med sina professionella, välutbildade och erfarna resurser sköta om att arbetena blir utförda. Tag gärna kontakt med din revirinstruktör.