Ledningen

Wiksten Magnus

Revirforstmästare

Telefon: 0405948930

Epost: magnus.wiksten@revir.org

Holmberg Henrik

Utvecklingschef

Telefon: 0400988327

Epost: henrik.holmberg@revir.org

Holmberg Agneta

Kontorschef

Telefon: 0405465019

Epost: agneta.holmberg@revir.org

Mannerheimgatan 9-11, Borgå, Finland