Hur skall jag gå till väga om jag vill sälja virke?

En virkesförsäljning kan man enkelt få ordnad genom att kontakta revirets instruktörSe kontaktuppgifter. En central uppgift för reviret är att driva skogsägarnas intressen i virkesaffärer. Reviret har grundats för att skogsägarna skulle få tillgång till professionell sakkunskap också inom virkeshandeln.

De flesta skogsägarna på revirets verksamhetsområde har valt verkställa sina virkesaffärer genom att ge reviret en försäljningsfullmakt som revirets instruktör uppgör på basen av  en diskussion om skogsägarens önskemål, marknadsläget och  virkessituationen i skogen.

I enlighet med de försäljningsfullmakter skogsägarna ger sköter reviret bl.a. följande uppgifter för skogsägarens räkning:

¨      Ber om offerter av potentiella köpare, vid behov också utländska

¨      Tecknar försäljningskontrakt efter att ha jämfört offerterna och förhandlat om kontraktsvillkoren (priser, sortiment, mängder, avverkningstider, avverkningssätt, apteringsregler, kvalitetsfordringar, mätning m.m.)

¨      Utför avverkningen och utkörningen av virket till bilväg om skogsägaren inte gör det själv

¨      Gör lagstadgade anmälningar till myndighetsinstanser

¨      Ser till att skogsförnyelsen och plantskogsvården blir utförd

¨      Redovisar för skogsägaren alla till uppdraget hörande intäkter och kostnader

Södra skogsreviret finansieras och administreras av skogsägarna själva. Revirets målsättning för virkeshandeln är därför identisk med skogsägarnas målsättning. De avgifter reviret debiterar för sina tjänster är fastställda av revirets fullmäktige enligt självkostnadsprincipen.