Utöver de förmåner du får som medlem i Skogsreviret är du också berättigad till medlemsförmåner via Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f (SLC).  Dessa förmåner hittar du på SLC:s hemsida. Länk till SLC