Mervärde åt din skog – Skogsreviret står till tjänst

 • Avgiftsfri rådgivning och lägenhetsbesök
 • Skogsvård
 • Virkesförmedling med konkurrenskraftiga sortimentsvisa priser
 • Intresseorganisation som bevakar medlemmarnas intressen i samband med samhällsplanering
 • Avgiftsfri PEFC-skogscertifiering
 • Skogsbruksplanering
  – 15 €/ha skogsmark
  – 0 €/ha tvinmark, impediment
  – Ingen grundavgift
  – Inkluderar EgenSkog-webbtjänst och app
 • Värdering av fastigheter


Övriga medlemsförmåner

 • Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år
 • Landsbygdens Folk skogsägarnummer 3 ggr/år
 • Landsbygdens Folk online: Medlemsnummer:
  9114001400
 • Virkesprisstatistik på SLC:s hemsida: Medlemsnummer:
  9114001400
 • MT Metsä skogsägarnummer 2 ggr/år
 • 10 % rabatt på LokalTapiola Nylands, Huvudstadsregionens och Sydkustens skogs- och hemförsäkringar
 • Berättigad till SLC:s nationella medlemsförmåner

Mera information hittar du på hemsidorna:
www.revir.org och www.slc.fi

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN