Ordinarie medlemmar

Alm Anna

Jordbrukare

Raseborg

Anttas Per

Jordbrukare

Pyttis

Degerth Kerstin

Landsbygdsföretagare

Kyrkslätt

Forsman Kim

Agronom

Ingå

Fredriksson Leif

VD

Sibbo

Grönberg Fredrik

Jordbrukare

Sjundeå

Haglund Robert

Agrolog

Borgå

Himberg Henrik

Jordbrukare

Raseborg

Johansson Markus

Lantbruksföretagare

Borgå

Knaapinen Olli

Agrolog/Jordbrukare

Raseborg

Kronberg Sofia

Skogsbruksingenjör

Lovisa

Lampinen Ilkka

Agrolog/Jordbrukare

Borgå

Lindberg Magnus

Agrolog/Jordbrukare

Sibbo

Lindholm Thomas

Jordbrukare

Raseborg

Lundström Gösta

Lantbruksföretagare

Sibbo

Långstedt Nina

Agrolog/eko-odlare

Ingå

Malmström Thomas

Jordbrukare

Esbo

Männikkö Kim

Butikschef/Jordbrukare

Kyrkslätt

Nygård Mikael

Lantbruksföretagare

Lovisa

Pekkinen Jussi

Företagare

Borgå

Selén Stefan

Lantbruksföretagare

Sibbo

Silfvast Bengt

Jordbrukare

Lappträsk

Simberg Peter

Agrolog

Raseborg

Sjölund Kaj

Jordbrukare

Mörskom

Stjernberg Peter

Agrolog

Borgå

Tyskas Kim

Agrolog

Lappträsk

Westerholm Henrik

Jordbrukare

Ingå

Widlund Stefan

Jordbrukare

Lovisa

Winqvist Anders

Jordbrukare

Tusby

von Frenckell Otto

Agrolog

Ingå

Ersättare

Antman Robert

Jordbrukare

Mörskom

Hällfors Christoffer

Kontaktchef,pol.mag.

Helsingfors/
Lappträsk

Silén Urban

Lantbruksföretagare

Bjärnå

Wasström Niklas

Jordbrukare

Ingå