Ordinarie medlemmar

Alm Anna

Jordbrukare

Raseborg

Collin Roland

Jordbrukare

Vanda

Degerth Kerstin

Landsbygdsföretagare

Kyrkslätt

Forsman Kim

Agronom

Ingå

Granqvist Maria

Jordbrukare

Sibbo

Grönberg Fredrik

Jordbrukare

Sjundeå

Haglund Robert

Agrolog

Borgå

Hagman Henrik

Jordbrukare

Kimitoön

Himberg Henrik

Jordbrukare

Raseborg

Holmberg John

Jordbrukare

Raseborg

Johansson Markus

Lantbruksföretagare

Borgå

Kronberg Sofia

Skogsbruksingenjör

Lovisa

Lampinen Ilkka

Agrolog/Jordbrukare

Borgå

Lehtinen Mika

Jord- och skogsbruksföretagare

Kimitoön

Lindberg Magnus

Agrolog/Jordbrukare

Sibbo

Lindholm Thomas

Jordbrukare

Raseborg

Lundström Gösta

Lantbruksföretagare

Sibbo

Malmström Thomas

Jordbrukare

Esbo

Mårtenson Jesse

Jordbrukare

Mörskom

Männikkö Kim

Butikschef/Jordbrukare

Kyrkslätt

Nygård Mikael

Lantbruksföretagare

Lovisa

Rosqvist Kim

Jordbrukare

Pyttis

Selén Stefan

Lantbruksföretagare

Sibbo

Silfvast Bengt

Jordbrukare

Lappträsk

Simberg Peter

Agrolog

Raseborg

Sjölund Kaj

Jordbrukare

Mörskom

Stjernberg Peter

Agrolog

Borgå

Tyskas Kim

Agrolog

Lappträsk

Widlund Stefan

Jordbrukare

Lovisa

von Frenckell Otto

Agrolog

Ingå

Ersättare

Westerholm Henrik

Jordbrukare

Ingå