Läs mera

Följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

23.10.2023

En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog. Materialet vid tjänsten täcker hela Finland. Kartnivåerna uppdateras under tillväxtsäsongen (1.6 –31.8) ungefär en gång i veckan.

Tjänsten är speciellt användbar för de skogsägare som av en eller annan anledning inte kan besöka sin egen skog regelbundet för att kontrollera skogarnas tillstånd.

Genom övervakning av skogens hälsa kan man bl.a. förhindra spridningen av granbarkborre

De nya kartnivåerna hjälper skogsägarna att upptäcka skador på skogen och att följa med potentiella riskområden där skogens hälsa är hotad. Baserat på uppgifterna från tjänsten kan skogsägaren själv undersöka situationen eller be Skogsvårdsföreningens skogsexpert om mer information om eventuella skador. Samma kartnivåer används av Skogsvårdsföreningarna. Detta gör det möjligt att vidta skogsvårdsåtgärder på rätt plats i rättan tid.

”Det fina med de nya kartnivåerna är att man med hjälp av artificiell intelligens kan tolka förändringarna i satellitdata snabbare och mer tillförlitligt än man gör med det mänskliga ögat. Indikationer på en försämring av skogarnas hälsa kommer att synas i EgenSkogs karta innan förändringarna i skogen kan ses med det mänskliga ögat”, säger Juha Laitinen, utvecklingschef vid EgenSkog.

Genom att snabbt åtgärda storm- och insektsskador kan man minska förlusten av virkets värde och minska spridningen och konsekvenserna av skadorna. Tjänsten hjälper Skogsvårdsföreningarna att säkerställa livskraften i skogsägarnas skogar.

Så här hittar du kartnivåerna (bilder på nästa sida)

  1. Öppna kartnivåerna
  1. Välj Hälsoriskkarta och stormskador från kartnivåerna under Iaktagelser via satellit
  1. Observationerna visas på kartan i olika färger. Tryck på bokstaven L för att öppna förklaringar för färgerna. Obs! Du kan få färgerna att framträda bättre genom att använda flygbild som bakgrundskarta. Du kan ändra bakgrundskartan från samma meny var du valde Satellit RGB.

EgenSkog är en onlinetjänst som Skogsvårdsföreningarna erbjuder skogsägare, där förvaltningen av skog kan göras elektroniskt varje dag året runt. Förutom de olika kartnivåerna kan skogsägaren i EgenSkog hålla kontakt med sin egen skogsexpert, beställa skogsvårdstjänster eller starta virkeshandel. Du kan också lägga till egna anteckningar på kartan. www.egenskog.fi