Läs mera

MEDLEMSAVGIFTEN 2024

15.01.2024

Medlemsavgiften för 2024 faktureras enligt uppgifterna i vårt medlemsregister per den 31 december 2023. Medlemsfakturan skickas ut i februari 2024.

Om det under året sker förändringar i skogsinnehavet, namn- eller adressförändringar, vänligen meddela oss. 

Tel:                      019 580993

E-post:               borga@revir.org

Hemsidan:       www.revir.org